contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Carrer de Santa Clotilde
Barcelona, Barcelona, 08012
Spain

(+34) 659 343 329

3a JORNADA DE MEDIACIÓ ARTÍSTICA

IIIa Jornada de Mediació Artística. 

El Circ per a la inclusió social.

El·laboració del cartell conjuntament amb Vitaminadisseny