contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Carrer de Santa Clotilde
Barcelona, Barcelona, 08012
Spain

(+34) 659 343 329

Captura de pantalla 2016-09-22 a las 21.13.26.png

6a Trobada d'il·lustradors

La Llibreria a Peu de Pàgina organitza la 6a Trobada d'il·lustradors que es farà el 22 d'octubre de 2016. La trobada serà el c/Jaume Piquet i la Plaça Sant Vicenç.