contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Carrer de Santa Clotilde
Barcelona, Barcelona, 08012
Spain

(+34) 659 343 329

06.jpg

Books presentations

"¿ON ÉS LA LLUNA? BOOK PRESENTATION:

Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona (10-03-2016)

"LA GOTA I EL CIRERER" BOOK PRESENTATION:

Fira del llibre en català, Barcelona (08-09-2014)

2ª Fira del Conte, Tordera (25-10-2014)

Pati de Llibres, Sant Cugat del Vallès (05-07-2014)

Llibreria Malvasia, Sitges (12-07-2014)

 

"EL PIRATA DE LES ESTRELLES" BOOK PRESENTATION:

Llibreria al.lots, Barcelona (19-12-2014)

Llibreria Documenta, Barcelona (31-01-2015)

Llibreria Pebra Negra, Barcelona (11-02-2015)

Museu de la Xocolata, Barcelona (11-04-2015)