contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Carrer de Santa Clotilde
Barcelona, Barcelona, 08012
Spain

(+34) 659 343 329

Pessebre vivent

Pessebre vivent de corbera de llobregat

PESSEBRE VIVENT.jpg
 
 

Pessebre vivent de corbera de llobregat

Vitamina Disseny & Albert Arrayás

El Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat es va representar per primera vegada el 24 de desembre del 1962 a l’incomparable escenari natural de la Penya del Corb, on se segueix representant avui dia.

 

Fou en Josep Rodrigo i Puig, persona amb un tarannà dinàmic i inquiet, que el va proposar i promoure i va incorporar un fet diferencial i singular respecte d’altres espectacles semblants: el públic és qui es mou, i ho fa pels camins del Pessebre barrejant-se amb les figures vivents, guiat per una narració megafònica fidel al text evangèlic i enriquida per comentaris en prosa i poesia populari textos del propi Josep Rodrigo.

Avui, amb els mitjans de transport i la variada oferta lúdica dels dies festius, és impressionant que es pugui comptar amb tantes persones de totes les edats, que ja esperen el primer diumenge de desembre per iniciar les representacions. Fins a tres generacions s’hi apleguen juntes i fan que la continuïtat en quedi garantida.

 

El nom de Corbera de Llobregat s’ha extès arreu gràcies, en bona part, al Pessebre. L’època d’expansió urbanística de Corbera va aprofitar el “poder mediàtic” de l’espectacle per convidar a viure al municipi on es representava el Primer Pessebre Vivent de Catalunya. Al poble s’ha aconseguit crear una festa i un esdeveniment inseparable de la celebració del Nadal per a moltes persones, per a uns com a col·laboradors, i per a d’altres com a visitants.