contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

6 Carrer de Santa Clotilde
Barcelona, Barcelona, 08012
Spain

(+34) 659 343 329

web portada 2 horizontal.jpg

Banc Sabadell

Conte escrit per Ferran Torrent i Empar Moliner.

Vols un exemplar digital? Click aquí

Jo sóc la llegenda una novel·la curta escrita per Ferran Torrent i Empar Moliner. Sant Jordi 2014.           Banc Sabadell 2014.